יגאל אהובי מסתבך סידרתי

Economy Politics

בהמשך לכתבות שפורסמו ב-financenewspoint.com  בדקנו מה קורה עם “קונסול הכבוד”  לשעבר של וויטנאם. ובכן מתוך דיווחים לבורסה של החברה שהייתה בבעלותו רב”ד ,  גם אחרי שמכר יגאל אהובי מצליח לסבך את את החברה והבעלים החדשים בדיווחי שקר וכנראה עסאות שפגעו במשקיעים הפרטיים ישירות או דרך אותם מוסדיים שקנו מכספי קרנות הפנסיה של אזרחי ישראל.

רבד הודיעה לבורסה (30.3.20) כי בחודשים אפריל ומאי 2019 הודיעה רשות ניירות ערך לחברה כי מתקיים בעניינה הליך בירור מנהלי,  בחשד להפרות דיווח של החברה בנוגע לאירועים שחלו בתקופה שלפני העברת השליטה בחברה. הליך שכזה מלווה בדרך כלל בחקירה המחייבת תיאום של פרסום המידע עם רשות ניירות ערך. ככל הנראה, הרשות העדיפה שההליך לא יפורסם על-מנת שלא ישובשו מהלכי חקירה שהיא תכננה לבצע. הפרסום באותו התאריך נובע מרצונה של רבד לבצע פעולות שלפי עמדת הרשות מחייבות חשיפת המידע. יש לציין שמאז אתו דיווח מתנהלת חקירה גלויה וכן כנראה חקירה נוספת ברשות המיסים.

השליטה ברבד הועברה בפברואר 2019 מידיו של יגאל אהובי לקבוצת רוכשים שבראשה עמדו יונל כהן, יצחק עוז וחברת בית הזהב. יונל כהן, המכהן כיום כיו”ר דירקטוריון רבד, ויצחק עוז מחזיקים כיום כל אחד ב-20.05% ממניות רבד. בית הזהב מחזיקה ב-10% מן המניות, ויגאל אהובי מחזיק כיום ב-17.83% ממניות רבד.

“למיטב ידיעת החברה, הבירור המנהלי נוגע בין היתר, לעסקת רכישת דירות באירלנד על-ידי חברה בשליטת בעל השליטה הקודם בחברה, מר יגאל אהובי, שנחתמה בתקופה שטרם העברת השליטה בחברה, וכן בנוגע להליך קבלת האישורים טרם העברת השליטה בנוגע לשירותים אותם קיבלה החברה לנכסי החברה בחו”ל ואשר הסתיימו ביום 12 ביוני 2019”, נמסר בהודעה לבורסה.

עו”ד שוב

איך קורה שאדם שפעם אחרי פעם פוגע במשקיעים תמימים (ראה מקרה וויטנאם – כתבה על נפגעת מאהובי) או עושק של לקוחות תמים בפרויקט דירות בתל אביב, בו אהובי מצא פרצה קטנה בחוזי המכר וביטל עסקאות בהם הלקוחות שילמו מקדמות לפי מחיר שהיה  כנראה נמוך מדי עבור יגאל אהובי ושותפו עורך דין שוב  – הם רצו להגדיל את רווחיהם על חשבון הגב של אלה שקנו במועד מוקדם ושמו אצלם את מיטב כספם.

אולי כשר, אבל מסריח!! מוסרי, בודאי שלא!!

לא צריך יותר מחיפוש פשוט בגוגל להבין את כמות התביעות נגד יגאל אהובי, ולראות את שובל הנפגעים בכדי להעלות תהיות על אופי הבן אדם ועל דרכי פעולתו. לדוגמא: חבס נגד בלהיים של יגאל אהובי, אי כיבוד התחייבות, מסתיים בפשרה שבה חבס קיבלו 24 מיליון (חלק הושב לאהובי). השופטת מתחה ביקורת נוקבת על התנהלותו של אהובי במשא ומתן וכן בעדותו בבית המשפט. קישור THE MARKER.

בהמשך נכתוב על פרשיות אחרות בהם עובר כחוט השני הפרת התחיבויות מצד יגאל אהובי. ננסה גם להבין איך אנשי עשסקים מכובדים כגון רוא”ח יצחק סוארי, משפחת רובינשטיין ועוד עושים עסקים עם יגאך אהובי.  

בחן ונבדוק איך חברות ממנות את החשב של יגאל אהובי,  מר אורון קוסטאריצי (ORON COSTARICCI) למנכ”ל חברה ציבורית מבלי לשאול שאלות על חלקו בכל הפרשיות.  איך ממנים את מר BENJAMIN CUBY להיות יו”ר של חברת SHAMOSS ויו”ר ב NAVITAS PETROLEUM חברות שנסחרות בבורסה הישראלית מבלי לבדוק מה עושה החברה שלו FINSBURY TRUST,  שמשמשת נאמנה לאלפי חברות ביניהם חברות שהיו חלק מהתרצית של PANAMA PAPERS.

תודתנו למר דואנג שעוזר לנו במידע.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *